Your browser does not support JavaScript!
Check if JavaScript is enabled.
(nepřihlášen) Přihlášení
Sdílené dokumenty
   
Typ Kód ^ Jméno
ozp_01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
ozp_02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů
ozp_03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
ozp_04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
ozp_05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
ozp_06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
ozp_07 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
ozp_08 Žádost o stavební povolení k vodním dílům
ozp_09 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu
ozp_10 Žádost o povolení k užívání vodních děl
ozp_11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu
ozp_12 Žádost o udělení souhlasu
ozp_13 Žádost o vyjádření
ozp_14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
ozp_15 Oznámení o užívání stavby vodního díla
ozp_16 Ohlášení udržovacích prací/obnovy vodního díla
ozp_17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke studni
ozp_18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
ozp_19 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
ozp_20 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
   
Copyright © 2006-2015 Software602, EULA